שירותי אקספוז - בקרות, סקרים, הדרכות, ניהול מוקדים

 
 בקרה סמויה טלפונית
 בקרה סמויה מצולמת במצלמה נסתרת
 בקרת לקוח סמוי
 
מוקד סקרי מייל/SMS/טלפון
מחקרי/סקרי שביעות רצון
עובד סמוי
 
אקספוז אירופה
בדיקת מתחרים
הכשרות והדרכות
בקרות נגישות
ניהול מוקדים טלפונים
שירותים משלימים