top of page

מה יקרה לכם עם תעבדו איתנו:

אתם תקבלו:

 • הגדלת היקף המכירות והרווחיות

 • שיפור מתמיד של רמת השירות

 • שליטה על חווית הלקוח ושביעות הרצון

 • יצירת נאמנות לקוחות

 • גידול בהיקף הלקוחות החוזרים

 • שיפור רמת הסדר והנראות בכל נקודה ובכל זמן

 • הגדלת ערך המותג שלכם

 • בקרה שוטפת ושיפור מתמיד של ביצועי העובדים

 • הקפדה על הנחיות ההנהלה 

 • מניעת אובדן, מחסור בקופה ומעילות

 • מידע זמין על מתחרים

 • עובדים מחייכים ומרוצים

 • דוחות On-line מפולחים וברורים

 • מצגת סיכום חודשית עם המלצות לשיפור ושימור

 • שירות איכותי, מהיר ובפריסה ארצית

 • מחויבות מנהלים ועובדים לחזון הארגון

 • משוב ושיפור יכולות המכירה

אתם תדעו:

 • מהי חווית הלקוח בכל נקודה ובכל זמן

 • מה הלקוחות חושבים על הארגון והשירות שלכם

 • מה הלקוחות שלכם באמת מצפים מכם

 • מה קורה אצל המתחרים שלכם בהשוואה אליכם

 • מהי רמת השירות בכל נקודת קצה ובכל זמן

 • האם אנשי המכירות שלכם פועלים בהתאם להנחיות

 • האם המכירה שלכם אפקטיבית

 • האם העובדים שלכם מגדילים מכירה

 • איך הסדר, הנקיון והנראות בכל נקודה נראים

 • האם המוצרים מסודרים בהתאם למוגדר

 • האם יש מחסור של מוצרים על המדף

 • האם יש אצלכם אובדן ומעילות

 • מהי נאמנות הלקוחות אליכם ואל המותג שלכם

 • האם תכנית התמרוץ שלכם אפקטיבית

 • האם המבצעים מוצגים כראוי

 • מה הם זמני התגובה של העובדים שלכם

 • האם העובדים שלכם מחייכים ללקוחות

bottom of page