תהליך עבודה אופייני

הגדרת מטרות ותקציב

בניית תכנית עבודה

יצירת תסריט בקרה

הקמת שאלון ודשבורד במערכת

5

ביצוע פיילוט

דוחות והתראות און ליין

6

ביצוע בקרות שוטפות

7

מצגת סיכום חודשית והפקת מסקנות

הדרכות והכשרות בהתאם לתוצאות

8

בדיקת ממצאים ותכנית פעולה להמשך

4

3

2

1