היתרונות שלנו

לכל אחד מלקוחותינו מותאמת חבילת בקרות המותאמת לצרכיו, לעיתים מתקיימות מס' סוגי בקרות לאותו העסק על מנת לבדוק את הדברים מזוויות שונות.

 • בקרה סמויה פרונטאלית

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקרה סמויה פרונטאלית מצולמת במצלמה נסתרת

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקרה סמויה טלפונית

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקרת מומחה

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • עובד סמוי מושתל פנימית בארגון

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקרת לקוח סמוי לאיסוף מידע אצל מתחרים

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקר מלווה - לבדיקת ספקים ובחירת ספקים

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקרה סמויה /מצולמת לבדיקת סוכני מכירות בשטח

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • עובד סמוי מושתל פנימית בארגון

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקרת לקוח סמוי לאיסוף מידע אצל מתחרים

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקר מלווה - לבדיקת ספקים ובחירת ספקים

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

 • בקרה סמויה /מצולמת לבדיקת סוכני מכירות בשטח

  לקוח סמוי הפועל ממרכז הבקרה , בוחן את איכות השירות הניתן ללקוח קצה באמצעות הטלפון. בתהליך ביקורת שירות זו השיחות מוקלטות על גבי מערכות הקלטה מהמתקדמות כיום בעולם . גם כאן הפעילות ברובה מבוצעת באופן סמוי תוך בחינת תהליכי השירות של המוקדים והמוקדנים או ספקי שירות אחרים, האמורים לתת מענה מהיר ומקצועי ללקוחות הארגון. המידע הנאסף מנותח ומאפשר זיהוי נקודות חוזק וחולשה של מוקדים טלפוניים או עובדים בנקודות השירות והמכירה. תרומה – אמצעי לזיהוי נקודות תורפה, יכולת הקשבה לשיחות, יצירת גורם תחרותי ומדרבן.

דרושים ל Expos

דרושים בקרי/ות לקוח סמוי לכל אזורי הארץ (עדיפות לבעלי רכב) ובקרי/ות לקוח סמוי טלפוניים להרצליה

צרף קורות חיים:
פנייתך נתקבלה בהצלחה
אנא המתן... הטופס נשלח...

צור קשר

פנייתך נקלטה. תודה
אנא המתן. שולח נתונים

הרשמת לקוח סמוי חדש

חברות בקבוצה
tema:
greentech:
input:
trigger:
ל.מ:
LM GROUP:

נגישות